Verkanappulat

Viihtyisyyttä ja virikkeitä Verkanappuloissa

Päiväkoti Verkanappulat Oy on vuonna 2000 perustettu päiväkotiyritys, joka toimii Turun ympäristökunnissa. Tällä hetkellä päiväkoteja on  jo lähes 30 eri toimipisteessä, yhdeksällä eri paikkakunnalla. Päiväkodit toimivat eri järjestelmien alla kunnasta riippuen, käytössä on ostopalvelu, palveluseteli ja yksityisen hoidon tuella olevaa hoitoa. Kysy oman päiväkotisi johtajalta oman kuntasi järjestelmästä sekä hoitomaksuista.

Perusajatuksenamme on tarjota yksilöllistä, osallistavaa ja yhteisöllistä, kodinomaista ja kiireetöntä varhaiskasvatusta turvallisessa, hyväksyvässä ja toiminnallisessa ympäristössä. Päiväkodeissamme lapsista huolehtivat koulutetut ja kokeneet, iloiset kasvatusalan ammattilaiset. Yhdessä lasten ja vanhempien kanssa luomme turvalliset puitteet päivittäiselle toiminnalle. Ohjenuoranamme on joustavuus, lasten tavoitteiden ja tarpeiden huomioiminen sekä mielenkiinnonkohteiden toteuttaminen yhdessä osallistuen ilon ja leikin kautta.

Verkanappuloiden varhaiskasvatuksen arvot on kerätty vanhemmille tehdyllä kyselyllä vuosittaisessa kaikkien yksiköiden yhteisessä Nappularåkissa. Vanhemmat nimesivät kolme heille tärkeintä arvoasiaa varhaiskasvatuksessa. Vastauksia tuli yhteensä 255. Arvojen ydinkysymys oli: mikä on meille tärkeää ja mitä pidämme toivottavana. Tärkeimmiksi arvoiksi nousivat:

  1. Hoiva ja huolenpito
  2. Lapsilähtöisyys
  3. Kasvun ja kehityksen kokonaisvaltaisuus

Kaikki Verkanappuloiden päiväkodit ovat kunnan tai kaupungin hyväksymiä ja heidän säännöllisesti valvomiaan. Toimintamme ohjaavina asiakirjoina ovat varhaiskasvatuslaki ja valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Käy katsomassa Verkanappuloiden toimintaa myös päiväkodin omilta Facebook-sivuilta.