Svensk dagvård

Daghemmet Verkanappulat

Daghemmet Verkanappulat Oy är ett företag som startats år 2000 och som producerar dagvårdsplatser i Åbo stad med omnejd, omfattande tio enheter i fem olika kommuner. Grundtanken är att erbjuda individuell och gemensam, hemlik och lugn småbarnsfostran i en trygg, accepterande miljö.

I våra daghem vårdas barnen av utbildade, erfarna och glada proffs inom småbarnsfostran. Vi är flexibla, tar hänsyn till barnens behov genom glädje och lek. En metod vi använder i varje daghemsgrupp är smågruppsverksamhet. I en liten grupp har den vuxna mera tid att ta det enskilda barnet i beaktande.

Svenskspråkig dagvård

Vi erbjuder svenskspråkig del- och heltidsvård för 1-5- åriga barn i två svenskspråkiga daghem. Daghemmet Knatteskär i Martti i Åbo har två grupper och plats för ca 30 barn. Knatteby i Piispanristi i St. Karins har 4-5 grupper och plats för ca 60 barn. Personalen som arbetar i dessa daghem har antingen svenska som modersmål eller är tvåspråkiga. Gruppens verksamhet fungerar helt och hållet på svenska men föräldrasamarbetet sker enligt föräldrarnas önskemål, antingen på svenska eller finska. Till daghemmen kan man söka plats med servicesedel, privatvårdsstöd eller genom köptjänst via kommunen.

Fyll i vårdansökan »

Kontaktperson för de svenskspråkiga familjerna är Katja Lindström-Leppähaara. Hon nås per tel. 050-4070353 eller per e-post katja.lindstrom-leppahaara@verkanappulat.fi

De svenskspråkiga daghemmens kontaktuppgifter:

Daghemmet Knatteby (från 8/2016)
Jännekatu 10, 20760 Piispanristi

Daghemmet Knatteskär
Tapulikatu 9, 20810 Åbo
tel. 050-4070353