Laatu

Dokumentointi, arviointi ja kehittäminen

Verkanappuloiden kaikissa yksiköissä tehdään pedagogisen dokumentoinnin avulla näkyväksi lapsilähtöistä, mutta aikuisjohtoista suunnitelmallista ja tavoitteellista varhaiskasvatusta. Dokumentointi ei ole vain lopputulos vaan se on tapa työskennellä lasten kanssa (dokumentointiseinä). Keskeisiä havainnoinnin ja dokumentoinnin kohteita ovat lapsen mielenkiinnonkohteet, yksilöllinen tapa toimia ja oppia sekä lapsen ikäkauden mukainen kehitystaso.

Verkanappuloiden oman varhaiskasvatussuunnitelman, eri yksiköiden ryhmien ja lasten omien vasujen toteutumisen seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen ovat osa varhaiskasvatuksen kehittämistä sekä lasten kehityksen ja oppimisen edellytysten parantamista. Lapsiryhmien ja lasten omien vasujen tavoitteiden toteutumista seurataan, arvioidaan ja kehitetään toimintakauden aikana kaikilla toiminnan tasoilla. Toiminnan tavoitteiden laatiminen lapsen vasuun pohjautuu lapsesta saatuihin havainnointi- ja arviointitietoihin sekä tietoon lapsen aiemmista kasvuympäristöistä ja kehityksestä.

Verkanappulat Oy palkittiin maakunnallisella yrittäjäpalkinnolla lokakuussa 2016. Palkinnon perusteluissa mainittiin mm., että Verkanappulat on panostanut pitkäjänteisesti laatuun, koulutukseen ja hyvään asiakaspalveluun. Verkanappuloiden vahvuutena ovat päiväkotitoimintaan soveltuvat omat tilaratkaisut sekä luomuruoka. Verkanappuloissa panostetaan johtajuuteen ja tämän ohella henkilökunnan vahva sitoutuminen ovat taanneet laadukkaan ja asiakaspalveluhenkisen toiminnan.