Nappulaharju

Nappulaharju
Tähtisumunkatu 6, 37140 NOKIA
Galaksit 050-5383934 Supernovat 050-5384059 Meteorit 050-5384149 Revontulet 050-5384167 Komeetat 050-5519148 Satelliitit 050-4797263 Keittiö 0505383781 keittio.nappulaharju@verkanappulat.fi

Päiväkodin johtaja
Beata Vaateri Nappulaharju
050-3582982
beata.vaateri@verkanappulat.fi

Nappulaharjun ihana uudenraikas hirsipäiväkoti sijaitsee Harjuniityn asuinalueella metsikön vieressä. Päiväkodissamme on neljä 3–5-vuotiaiden ryhmää: Meteorit, Revontulet, Satelliitit ja Galaksit ja kaksi alle 3-vuotiaiden ryhmää: Komeetat ja Supernovat. Tällä hetkellä päiväkodissamme on kuitenkin enimmäkseen paljon pienempiä lapsia, joten ryhmät ovat käytännössä sisarusryhmiä. Päiväkotimme arvoja ovat lapsilähtöisyys, sensitiivisyys ja kiireettömyys sekä lapsen yksilöllinen huomioiminen hoivassa, kasvatuksessa ja opetuksessa.

Päiväkodissa on oma keittiö, jossa kokkimme valmistaa ravitsemussuositusten mukaista kotiruokaa. Ravitsemussuositukset ohjaavat reseptikehitystä, ruokalistasuunnittelua ja vahvan ravitsemusosaamisemme ansiosta pystymme varmistamaan, että lasten ravitsemustarpeet huomioidaan läpi koko ateriaketjun raaka-aine hankinnoista lapsen lautaselle. Raaka-ainevalinnat tehdään pääpainona kotimaisuus, luomu sekä lähituotetut raaka-aineet. Teemme yhteistyötä paikallisten lähi- ja luomu kasvattajien sekä viljelijöiden kanssa. Tuomme tuoreutta suoraan lautasille.

Kiireettömyys näkyy arjessamme muun muassa siinä, että lapsen leikit saavat kasvaa ja kehittyä ja leikin pitkäkestoisuutta tuetaan. Myös muussa toiminnassamme suosimme projektimaista työskentelyä – hiljalleen hyvä tulee!
Varhaiskasvatuksen kaikki osa-alueet: Tutkin ja toimin ympäristössämme, Kielten rikas maailma, Ilmaisun monet muodot, Minä ja meidän yhteisömme ja Kasvan, liikun ja kehityn huomioidaan kattavasti kaikessa toiminnassamme.

Päiväkodissa on käytössä 20€ asiakasmaksu perheiltä perittävän omavastuuosuuden lisäksi. Asiakasmaksu peritään vain perheen nuorimmalta lapselta.

Hoitohakemukseen tästä