Knatteskär

Knatteskär
Tapulikatu 9, 20810 Turku
050-4070353

Päiväkodin johtaja
Katja Lindström-Leppähaara
050-3774462
katja.lindstrom-leppahaara@verkanappulat.fi

Ma-Pe 7:00-17:00

Verkanappulat-Knatteskar

Knatteskär är ett svenskspråkigt daghem, beläget i Martti i Åbo . Vi erbjuder både del- och heldagsvård för 1–5 åriga barn. I daghemmet finns två barngrupper.

På Knatteskär vill vi att alla barn skall känna sig trygga, bli sedda och hörda, det finns alltid en famn åt barnen. Barnen deltar i planeringen av verksamheten tillsammans med de vuxna. Barnens delaktighet, smågrupps- verksamhet och projekt arbeten är en del av vardagen på Knatteskär.

Vår utevistelse sker för det mesta i den närbelägna Muminparken. Vi använder oss även mycket av de andra närbelägna parkerna. Vi rör oss mycket i näromgivningen och skogen ute i Katrinedalen och Hirvensalo.

Välkomna att bekanta er med vårt daghem!

Hoitohakemukseen tästä